FAQ

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τις Αντλίες Θερμότητας

11. Τι είναι η αντλία θερμότητας και πως λειτουργεί;

Αντλία θερμότητας λέμε την ψυκτική συσκευή που μπορεί να λειτουργεί με αντιστροφή του ψυκτικού της κύκλου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα γνωστά μας κλιματιστικά κάνουν θέρμανση το χειμώνα. Αντιστρέφοντας τον κύκλο ψύξης, το μηχάνημα τον χειμώνα απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον, την ενισχύει προσθέτοντας το θερμικό έργο του συμπιεστή και την αποδίδει στον εσωτερικό χώρο. Οι συσκευές αυτές είναι οικολογικές επειδή καταναλώνοντας λίγη ηλεκτρική ενέργεια στον ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή δεν παράγουν αλλά μεταφέρουν ενέργεια από το περιβάλλον στον χώρο. Η αξιοποίηση της μεθόδου αυτής είναι παλαιά και εξελίσσεται συνεχώς με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το μέσον από το οποίο απορροφάται η θερμότητα και το μέσον στο οποίο αυτή μεταδίδεται, όπως αέρας-αέρας, αέρας-νερό, έδαφος-αέρας, έδαφος-νερό κλπ. Με την συνεργασία νέων αποδοτικότερων συμπιεστών και των νέων οικολογικών ψυκτικών μέσων (φρέον) αυξάνεται ακόμα περισσότερο η απόδοση αυτών των συστημάτων. Όσο μεγαλώνει η θερμοκρασία του μέσου από το οποίο απορροφάται η θερμότητα τόσο μεγαλώνει και ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θερμότητας.

22. Που χρησιμοποιούνται;

Χρησιμοποιούνται για την θέρμανση και τον κλιματισμό κτιρίων σε συνδυασμό με τα θερμαντικά σώματα, την ενδοδαπέδια και τα Fan Coils. Παράλληλα μπορούν να παράγουν και ζεστό νερό χρήσης.

33. Μπορεί η αντλία θερμότητας να αντικαταστήσει τον λέβητα;

Η μέθοδος κεντρικής θέρμανσης με αντλία θερμότητας, είναι οικολογική, αξιόπιστη και αποδοτική, δημιουργεί απίστευτη οικονομία έναντι των υγρών καυσίμων και η δαπάνη της αποσβένεται γρήγορα. Μπορεί να προστεθεί εύκολα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, και λύνει με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα αυτονομίας στις ιδιοκτησίες με κοινό λεβητοστάσιο ή συγκροτήματα κατοικιών. Σε νέες εγκαταστάσεις εξασφαλίζει πλήρη αυτάρκεια σαν αυτοδύναμη εφαρμογή για θέρμανση και κλιματισμό.

Η τοποθέτηση τους συνήθως είναι απλή, χωρίς ιδιαίτερα χρονοβόρες και επίπονες για το κτίριο εργασίες και μας απαλλάσσουν από καπναγωγούς καυσαερίων, δεξαμενές καυσίμων και χώρους λεβητοστασίου. Η αντλία θερμότητας ενσωματώνει όλα τα εξαρτήματα και τις διατάξεις που απαιτούνται για την λειτουργία της σε ένα ολοκληρωμένο μηχάνημα το οποίο όπως αναφέρθηκε παραπάνω μοιάζει με μία εξωτερική μονάδα ενός κλιματιστικού.

44. Τι εννοούμε όταν λέμε βαθμός απόδοσης (COP);

Η απόδοση των αντλιών θερμότητας αέρα νερού αξιολογούνται σαν ειδική κατηγορία, με συγκεκριμένο πρόγραμμα, από ειδικά πιστοποιημένα εργαστήρια στην Ευρώπη. Ανάλογα με τον βαθμό απόδοσή τους στην θέρμανση (COP) και σε συγκεκριμένες θερμοκρασιακές συνθήκες, παίρνουν ετικέτα ενεργειακής κλάσης. Έτσι, ενεργειακή κλάση Α, παίρνουν αυτές που ο COP τους υπερβαίνει το 3,25 αυτές δηλαδή, που από 1KW ηλεκτρικής κατανάλωσης αποδίδουν περισσότερα από 3,25 KW θέρμανσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20C.

55. Ποια τα πλεονεκτήματα χρήσης αντλιών θερμότητας;
 • Μεγάλη οικονομία σε σύγκριση με τα υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης, αφού ο συντελεστής απόδοσης είναι μεγαλύτερος. Εξοικονόμηση 60-74% σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και 50-60% σε σχέση με το φυσικό αέριο ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται (αέρα-νερού, αέρα-αέρα, ή γεωθερμικού τύπου).

 • 100% αυτόνομα συστήματα. Δεν χρειάζονται ορυκτά καύσιμα για την λειτουργία τους. Ο αέρας του περιβάλλοντος ή το υπέδαφος αποτελούν πηγή άντλησης ενέργειας.

 • Θέρμανση και ταυτόχρονα ζεστό νερό χρήσης στο ίδιο κόστος. Με την ίδια εγκατάσταση έχει την δυνατότητα θέρμανσης το χειμώνα και ψύξης το καλοκαίρι.

 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε νέες οικοδομές ή σε υπάρχουσες κατοικίες.

 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Υπό συνθήκες η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας μπορεί να γίνει ακόμα και στο μπαλκόνι για εξοικονόμηση χώρου (δεν χρειάζεται λεβητοστάσιο ή δεξαμενή καυσίμων, καμινάδα κ.α.).

 • Διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης/δροσισμού (ενδοδαπέδια θέρμανση ή καλοριφέρ/fan coils). Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού με λεβητοστάσιο που υπάρχει ήδη ή ηλιακά συστήματα για υποστήριξη θέρμανσης.

 • Επιδότηση αγοράς και εγκατάστασης έως και 70% απ' το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον".

 • Υψηλή ενεργειακή απόδοση.

 • Αθόρυβη λειτουργία με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

 • Ασφάλεια στη χρήση τους, λόγω της απουσίας καύσης και αποθήκευσης κάποιας ύλης.

 • Φιλικό προς το περιβάλλον αφού δεν υπάρχει ρύπανση της ατμόσφαιρας με καυσαέρια.

 • Υψηλή ενεργειακή κλάση λόγω των μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 • Αποδοτική λειτουργία σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (από -10°C έως 43°C).

66. Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης νυκτερινού ρεύματος με αντλία θερμότητας;

Ο συνδυασμός αντλίας θερμότητας και μειωμένου νυκτερινού τιμολογίου με θερμοσυσσώρευση ενέργειας σε δεξαμενή νερού, εκτός από την τεράστια για τον καταναλωτή οικονομία, προσφέρει ακόμα τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Βελτιώνει την λειτουργία και τον βαθμό απόδοσης της αντλίας θερμότητας για καθαρά λειτουργικούς λόγους.

 • Μειώνει το απαιτούμενο μέγεθος του μηχανήματος, με κέρδος στο κόστος εγκατάστασης.

 • Μειώνει το κόστος λειτουργίας και του κλιματισμού το καλοκαίρι που μπορεί να γίνεται με συνδυασμένη εγκατάσταση νερού και fancoils, όπου ο κλιματισμός είναι πιο υγιεινός. Το νερό ψύχεται και αποθηκεύεται στην δεξαμενή από το ίδιο μηχάνημα, που λειτουργεί ως ψύκτης, τις νυκτερινές ώρες 23.00 – 07.00 για να το πάρουμε τις ζεστές ώρες της ημέρας. Εδώ το κέρδος είναι διπλό για τον καταναλωτή επειδή εκτός της μειωμένης τιμής του ρεύματος στις ώρες αυτές αυξάνεται σημαντικά και ο βαθμός απόδοσης στην ψύξη του μηχανήματος (EER) λόγω της σημαντικά χαμηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος τη νύχτα.

 • Βοηθά την εθνική οικονομία αφού μειώνονται τα ημερήσια φορτία αιχμής της ΔΕΗ χειμώνα καλοκαίρι.

 • Ωφελεί το περιβάλλον αφού η μείωση των φορτίων αιχμής σημαίνει λιγότερη καύση στα εργοστάσια της ΔΕΗ άρα λιγότερες εκπομπές CO2 και λιγότερο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

77. Τι είναι η αντιστάθμιση και σε τι ωφελεί;

Η αντιστάθμιση είναι ένας αυτοματισμός ο οποίος περιέχεται στην αντλία θερμότητας , το οποίο μέσω ενός ελεγκτή παρακολουθεί συνεχώς τις καιρικές συνθήκες, καθώς και τη θερμοκρασία του νερού του λέβητα και προγραμματίζει την λειτουργία της θέρμανσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού με το οποίο τροφοδοτούνται τα σώματα. Με την αντιστάθμιση επιτυγχάνουμε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση χώρων οπότε εξασφαλίζουμε τόσο θερμική άνεση για τους κατοίκους όσο και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Πρακτικά οι αντλίες θερμότητες ενσωματώνουν χρονοδιακόπτη μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, με το οποίο επιλέγουμε τις ώρες της ημέρας κατά τις οποίες επιθυμούμε μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με κάποιες άλλες ώρες που θέλουμε χαμηλότερη θερμοκρασία.

88. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αντλιών θερμότητας;

Οι αντλίες θερμότητας παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους τόσο στο τεχνικό κομμάτι όσο και στο οικονομικό.

Η κυριότερες από αυτές είναι:

 • η θερμοκρασία εξόδου του νερού

 • η θερμική απόδοση (kW)

 • η τεχνολογία που χρησιμοποιεί ο συμπιεστής

 • το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται

 • η ύπαρξη ή όχι εσωτερικής μονάδας, δηλαδή εάν είναι ενιαίες ή διαιρούμενου τύπου

 • ο βαθμός απόδοσης COP

 • η επιλογή της κατάλληλης αντλίας πραγματοποιείται ύστερα από ενεργειακή μελέτη από εξειδικευμένο προσωπικό και κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται μοναδικά.