Προφίλ

 

H VERTECO ιδρύθηκε το 2011 στην Καβάλα από τον Χαράλαμπο Πελαγιάδη, Μηχανολόγο Μηχανικό και τον Νίκου Νικόλαο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης, επίβλεψης και αδειοδότησης έργων εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και ενεργειακή αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων. Ως «ολοκληρωμένη υπηρεσία» νοείται η παροχή ολοκληρωμένης πρότασης στον υποψήφιο πελάτη από την σύλληψη και σχεδιασμό της πρότασης έως την χρηματοδότηση, υλοποίηση, έναρξη και υποστήριξη λειτουργίας. Οι επιμέρους υπηρεσίες που θα απαρτίζουν το εν λόγο πακέτο αναλύονται παρακάτω σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Η Verteco συνδυάζει την μακρόχρονη εμπειρία των ιδρυτών της στον σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία σύνθετων έργων, την χρήση σύγχρονου μετρητικού εξοπλισμού και την συνεργασία με γνωστούς οίκους παροχής εξοπλισμού, ώστε να προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ανάπτυξης της η Verteco δοκιμάζει και επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες, πρακτικές , μεθόδους, ενώ προσπαθεί συνεχώς να βελτιώσει τις εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης και συντήρησης σύνθετων τεχνικών έργων.