Υποδομές Εταιρείας


Πολυόργανο μετρήσεων παροχής αέρα, πίεσης, θερμοκρασίας κ.λ.π. ΑΜΙ 300

Για τον έλεγχο και ρύθμιση κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού. Δυνατότητα μέτρησης και συντελεστή θερμοπερατότητας τοιχοποιίας.


Θερμοκάμερα

Για θερμογραφικό έλεγχο Η/Μ εγκαταστάσεων και κτιρίων.


Αναλυτής καυσαερίου

Ανάλυση καυσαερίων λεβήτων – καυστήρων για ρύθμιση και σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου.


Εργαλεία διάγνωσης βλαβών των κλιματιστικών μονάδων του οίκου LG

Ειδικό λογισμικό και module που συνδέεται στον εγκέφαλο της κλιματιστικής μονάδας και παρέχει σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα λειτουργίας της μονάδας για έλεγχο καλής λειτουργίας και βελτιστοποίηση απόδοσης.


Μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαδικασία πραγματοποιείται απομακρυσμένα από προσωπικό της εταιρίας μας και από τον χρήστη στόχο την μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.


Πολυόργανα μετρήσεων ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων

Βολτόμετρα, Αμπερόμετρα, Ωμόμετρα κ.λ.π. Όργανα μεγάλης και μικρής κλίμακας που χρησιμοποιούνται από μηχανικούς της εταιρίας μας για τον έλεγχο ορθής λειτουργίας από την πιο μικρή ηλεκτρονική πλακέτα μέχρι και την συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης.


Προηγμένα τεχνικά λογισμικά

Τεχνικά λογισμικά για την εκπόνηση Η/Μ μελετών του οίκου 4Μ, Tisoft και Rehau.


Πλούσια βιβλιογραφία αντίστοιχη των εφαρμογών μας

Κυρίως αποτελείται από πρότυπα διεθνή και ευρωπαϊκά, πιστοποιητικά και τεχνικές περιγραφές των υλικών που χρησιμοποιούμε στα έργα μας, πλήρης καταλόγους υλικών και εφαρμογών, με στόχο την άρτια τεχνική λειτουργία και τον σεβασμό στον άνθρωπο, στο περιβάλλων και την τεχνική νομοθεσία.