Βιοκλιματική και Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου

Ανακαίνιση, Επισκεύη και Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο και Ανέργεση του 26ου Νηπιαγωγείου Καβάλας
27 Ιανουαρίου 2016
Θέση
Καβάλα
Ημερομηνία
Σεπτέμβριος 2013

Σύνταξη πρότασης και ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
Σύνταξη Η/Μ Μελετών και Ενεργειακής Μελέτης για την δημοπράτηση του έργου.
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας 85 % - Ενεργειακή αναβάθμιση στην κατηγορία Α+.
Η πρόταση περιελάμβανε τις εξής προτάσεις:

  • Παρεμβάσεις στο κέλυφος όλων των κτιρίων.
  • Βιοκλιματική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
  • Εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων καθώς και κεντρικό σύστημα διαχείρισης τους.
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 24 KW.
  • Εγκατάσταση νέου δικτύου παραγωγής και διανομής ζεστού νερού θέρμανσης με συνδυασμό συστοιχίας ηλιακών πεδίων ισχύος 40 KW.
  • Εγκατάσταση υδρόψυκτης αντλίας θερμότητας ισχύος 78 KW και αερόψυκτης αντλίας θερμότητας ισχύος 102 KW.
  • Χρήση αβαθούς γεωθερμίας μήκους 2,8 Km.
  • Δημιουργία ηλιακού χώρου και εκμετάλλευση του θερμού αέρα μέσο Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδος για την θέρμανση του χώρου του Γυμναστηρίου.
  • Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου BMS.
αυλη-12-δημοτικο
12-dhmνεο2
προσοψη-πραγματικου-12