Υπηρεσίες


Λύσεις Κλιματισμού & Θέρμανσης

 • Σύνταξη Μελετών Εφαρμογής εγκαταστάσεων Κλιματισμού και Θέρμανσης

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υψηλής απόδοσης για εγκαταστάσεις Κλιματισμού και θέρμανσης και με χρήση ΑΠΕ

 • Επιθεώρηση λειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων κλιματισμού και θέρμανσης και σύνταξη μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης


Ενεργειακές Μελέτες & Αναβαθμίσεις

 • Σύνταξη Μελετών Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

 • Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων και έκδοση πιστοποιητικού

 • Σύνταξη μελέτη και υποβολή φακέλου για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’οίκον

 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για ένταξη Επενδύσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων σε αναπτυξιακά προγράμματα


Η/Μ Μελέτες

 • Σύνταξη Η/Μ μελετών για έκδοση οικοδομικής αδείας σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια

 • Σύνταξη Μελετών για την Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας σε

  • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

  • Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις

  • Εκπαιδευτήρια

  • Κολυμβητήρια


Λύσεις Επεξεργασίας Νερού & Πισίνες

 • Σύνταξη μελετών εφαρμογής για λύσεις επεξεργασίας νερού

 • Σύνταξη μελετών εφαρμογής για κατασκευή ή ανακατασκευή πισίνων

 • Σύνταξη μελετών εφαρμογής για κατασκευή χώρων SPA

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επεξεργασίας νερού, πισίνων και SPA.