Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης και ΖΝΧ στο Β’ καπή Αλεξανδρούπολης
20 Ιουνίου 2017
Ενεργειακή Αναβάθμιση ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης Δήμου Παγγαίου
8 Ιουνίου 2017
Θέση
Γυμνάσιο – Λύκειο Νέας Περάμου
Ημερομηνία
Έναρξη εργασιών : Σεπτέμβριος 2014
Ολοκλήρωση εργασιών : Δεκέμβριος 2014
  • Ένταξη έργου στο πρόγραμμα «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου – Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων» .
  • Προμήθεια και εγκατάσταση 4 λεβήτων βιομάζας συνολικής ισχύος 640KW.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση 4 δοχείων αδρανείας με 2 εναλλάκτες συνολικής χωρητικότητας 4.000 lt.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση 24 επιλεκτικών συλλεκτών για την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης.
  • Συγκρότηση 2 μηχανοστασίων με αυτοματισμούς λειτουργίας και σύστημα αντιστάθμισης.
  • Aπομακρυσμένος έλεγχος του συστήματος μέσω internet.
  • Εγκατάσταση 2 φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 20 KW.
SITEEE
SITE