Ενεργειακή Αναβάθμιση ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης Δήμου Παγγαίου

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου
8 Ιουνίου 2017
Μονάδα Υποκατάστασης Βουπρενορφίνης (ΟΚΑΝΑ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
6 Ιουνίου 2017
Θέση
ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης
Ημερομηνία
Έναρξη εργασιών : Σεπτέμβριος 2014
Ολοκλήρωση εργασιών : Δεκέμβριος 2014
  • Ένταξη έργου στο πρόγραμμα «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου – Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων» .
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός λέβητα βιομάζας ισχύος 350KW.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση 2 δοχείων αδρανείας με 2 εναλλάκτες συνολικής χωρητικότητας 2.000 lt.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση 12 επιλεκτικών συλλεκτών για την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης.
  • Συγκρότηση μηχανοστασίου με αυτοματισμούς λειτουργίας και σύστημα αντιστάθμισης.
  • Απομακρυσμένος έλεγχος του συστήματος μέσω internet.
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10 KW.
sitee1
neo