Ξενοδοχείο 3* “Hotel Oceanis”

Μονάδα Επεξεργασιών Ζωικών ή Τεχνικών Εντέρων “FRAGOULIS”
2 Ιουνίου 2017
Porto Sani Village 5* – Δίκτυο Ζεστού Νερού Χρήσης
2 Ιουνίου 2017
Θέση
Αλεξανδρούπολη
Ημερομηνία
Έναρξη εργασιών : Νοέμβριος 2014
Ολοκλήρωση εργασιών : Φεβρουάριος 2015
Αριθμός κλινών : 60
  • Προμήθεια εγκατάσταση δικτύου κλιματισμού VRV LG MULTI V IV .
  • 4 εσωτερικές μονάδες τύπου κασέτας οροφής.
  • 2 εσωτερικές μονάδες τύπου δαπέδου.
  • 28 εσωτερικές μονάδες κρυφού τύπου.
  • Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 73 KW .
  • Προμήθεια εγκατάσταση δικτύου VRV LG MULTI V IV Heat Recovery (3σωλήνιο σύστημα) με 2 Hydrokit συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 39 KW για παράλληλη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης αλλά και κρύου νερού για την ψύξη των κοινοχρήστων χώρων.
  • Προμήθεια εγκατάσταση και υδραυλική σύνδεση 2 δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης συνολικής χωρητικότητας 1000 lt.
  • Εγκατάσταση 2 επιλεκτικών συλλεκτών για την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης.