Ξενοδοχείο 4 Κλειδιών “Icon Suites”

Ξενοδοχείο 5* “Ikos Olivia” – Μηχανοστάσια
2 Ιουνίου 2017
Μονάδα Επεξεργασιών Ζωικών ή Τεχνικών Εντέρων “FRAGOULIS”
2 Ιουνίου 2017
Θέση
Ποτός Θάσου
Ημερομηνία
Έναρξη εργασιών : Οκτώβριος 2015
Ολοκλήρωση εργασιών : Μάιος 2016
Αριθμός κλινών: 28
  • Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού VRV με μονάδες του οίκου LG.
  • Εγκατάσταση 19 εσωτερικών μονάδων κρυφού τύπου.
  • Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με αντλία θερμότητας του οίκου LG.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση φ/β συστήματος αυτοπαραγωγού συνολικής ισχύος 10KW.