Ξενοδοχείο 5* “Ikos Olivia” – Μηχανοστάσια

Ξενοδοχείο 5* “Ikos Olivia” – Bungalows
2 Ιουνίου 2017
Ξενοδοχείο 4 Κλειδιών “Icon Suites”
2 Ιουνίου 2017
Θέση
Γερακινή Χαλκιδικής
Ημερομηνία
Έναρξη εργασιών : Σεπτέβριος 2014
Ολοκλήρωση εργασιών : Μάιος 2015
Αριθμός κλινών: 145
  • Κατασκευή 5 Μηχανοστασίων παραγωγής και μεταφοράς ζεστού νερού στις πισίνες της Ξενοδοχειακής μονάδος.
  • Κατασκευή 4 Υδροστασίων εξυπηρέτησης των Bungalows διανομής θερμού και κρύου νερού σε αυτά.
  • Συνολική εγκατεστημένη ισχύς αντλιών θερμότητας 320 KW.
  • Εγκατάσταση Boiler για την αποθήκευση ζεστού νερού συνολικής χωρητικότητας 9.500 lt.
  • Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας στο δίκτυο των πισινών συνολικής ισχύος 1,3 MW.
mixan1SITE
mixan2SITE