Ξενοδοχείο 5* “Ikos Olivia” – Bungalows

Αίθουσα Συγκεντρώσεων Βιβλικού Ομίλου Καβάλας
7 Ιουνίου 2017
Ξενοδοχείο 5* “Ikos Olivia” – Μηχανοστάσια
2 Ιουνίου 2017
Θέση
Γερακινή Χαλκιδικής
Ημερομηνία
Έναρξη εργασιών : Σεπτέβριος 2014
Ολοκλήρωση εργασιών : Μάιος 2015
Αριθμός κλινών: 145
 • Ανακαίνιση 89 μπάνιων και κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.
Κατασκευή τεσσάρων δικτύων νερού:
  δίκτυο κρύου πόσιμου νερού.
  δίκτυο ζεστού νερού χρήσης.
  δίκτυο ανακυκλοφορίας ζεστού νερού.
  δίκτυο βιολογικού νερό τροφοδότησης λεκανών WC.
 • Κατασκευή δικτύων ύδρευσης με σωλήνες πολυπροπυλενίου PP-R συνολικού μήκους 4.900 m.
 • Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης με σωλήνες πολυπροπυλενίου ΗΤ-PP συνολικού μήκους 2.100 m.
 • Τοποθέτηση και σύνδεση ειδών υγιεινής.