Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης και ΖΝΧ στο Β’ καπή Αλεξανδρούπολης

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου
8 Ιουνίου 2017
Θέση
Αλεξανδρούπολη
Ημερομηνία
Νοέμβριος 2016
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης που περιελάμβανε:

  • 13 επιλεκτικούς ηλιακούς συλλέκτες συνολικής επιφανείας 32,5m2.
  • 3 Boiler Λεβητοστασίου 3πλής ενεργείας συνολικής χωρητικότητας 3.000 λίτρων.
  • 2 διαφορικούς θερμοστάτες για τον αυτόματο έλεγχο λειτουργίας ΖΝΧ και υποβοήθησης της θέρμανσης.
  • Συγκρότηση μηχανοστασίου με αυτοματισμούς λειτουργίας.
  • Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις σε όλων των εξοπλισμό.