Ανάπλαση και Βιοκλιματική αναβάθμιση τμήματος του αστικού κέντρου της πόλης της Καβάλας

Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Αμμόγλωσσα Κεραμωτής
29 Ιανουαρίου 2016
Ενεργειακή ανασυγκρότηση κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας
29 Ιανουαρίου 2016
Θέση
Καβάλα
Ημερομηνία
Οκτώβριος 2012

Ανάθεση υλοποίηση πρότασης για την ένταξη τμήματος του Αστικού Κέντρου της Καβάλας στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δημοσίων Ανοικτών Χώρων».
Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας: 13%.
Προκειμένου να επιλεγούν οι αποδοτικότερες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος, η Verteco προχώρησε στις εξής ενέργειες:

  • Καταγραφή, με την χρήση ειδικού μετρητικού εξοπλισμού, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα των βιοκλιματικών παρεμβάσεων.
  • Σχεδιασμό, με την χρήση ειδικού λογισμικού, του συνόλου της περιοχή παρέμβασης σε τρισδιάστατο περιβάλλον για να υπολογισθούν με ακρίβεια τα σημεία αλλά και το είδος των απαραίτητων βιοκλιματικών παρεμβάσεων.
  • Σύνταξη Φυτοτεχνικής μελέτης στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο της υφιστάμενης φύτευσης καθώς και η προτεινόμενη μελλοντική κατάσταση.
  • Σύνταξη Η/Μ μελετών για τις λειτουργικές εγκαταστάσεις και υποδομές που αναβαθμίζονται ή ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος.
foto1 tmima astikou kentrou