Κεντρικό σύστημα κλιματισμού στην μονάδα Ανοικτής φροντίδας Ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων

Ενεργειακή Αποδοτικότητα στο Δήμο ΦΙΛΙΠΠΩΝ
2 Ιουνίου 2017
Θέση
Άγιος Σίλας-Καβάλα
Ημερομηνία
Έναρξη εργασιών : Νοέμβριος 2013
Ολοκλήρωση εργασιών : Μάρτιος 2016
Συνολική επιφάνεια : 4.000 m2
  • Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού VRV LG MULTI V IV.
  • 112 εσωτερικές μονάδες τύπου κασέτας οροφής.
  • 15 εξωτερικές μονάδες.
  • Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 712 KW.
  • Εγκατεστημένο δίκτυο ψυκτικού χαλκοσωλήνα συνολικού μήκους 2.200 m.
Photo-13-1-16,-12-24-50siteneo
Photo-17-10-15,-09-35-15siteneo
Photo-13-1-16,-12-24-23neosite