Ανέργεση επιπλωμένων διαμερισμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων 4 κλειδιών

Ανέργεση ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου 4*
29 Ιανουαρίου 2016
Θέση
Ποτός Θάσου
Ημερομηνία
Μάρτιος 2014
Αριθμός κλινών: 30.
Ενεργειακή κατάταξη: Α+.
Σύνταξη Η/Μ Μελετών και Ενεργειακής Μελέτης.
Επιτεύχθηκε η κατηγοριοποίηση του σε Α+ εφαρμόζοντας τα εξής:

  • Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος θέρμανσης – ψύξης με την χρήση αερόψυκτων αντλιών θερμότητας συνολικής ισχύος 56 KW.
  • Εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
  • Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών συνολικής επιφάνειας 12m2 για την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης.
  • Εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10 KW.
  • Τοποθέτηση compact μονάδας βιολογικού καθαρισμού με διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για ελεγχόμενη άρδευση.
  • Εγκατάσταση δικτύου εξαερισμού με ανάκτηση ενέργειας.
  • Χρήση φωτιστικών τύπου led με σκοπό την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
  • Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συνημίτονου για την μείωση της άεργου ισχύος.
foto 1 diamerism 4 kleidia
site2