Προσθήκη κατ΄επέκταση κτιρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου 4* και νομιμοποίηση χώρων

Ανέργεση τριών διώροφον τουριστικών κατοικιών με υπόγειο βοηθητικό χώρο,πισίνες & περίφραξη
9 Απριλίου 2016
Ανέργεση ξενοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου 4*
29 Ιανουαρίου 2016
Θέση
Πρίνος Θάσου
Ημερομηνία
Φεβρουάριος 2015
Αριθμός κλινών: 89.
Συνολική επιφάνεια: 1.442 τ.μ.
Ενεργειακή κατάταξη: Α+.
Σύνταξη Η/Μ Μελετών και Ενεργειακής Μελέτης.
Επιτεύχθηκε η κατηγοριοποίηση του σε Α+ εφαρμόζοντας τα εξής:

  • Βιοκλιματική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
  • Εγκατάσταση κλιματιστικών inverter υψηλής ενεργειακής απόδοσης συνολικής ισχύος 121 KW.
  • Εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
  • Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών συνολικής επιφάνειας 80m2 για την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης.
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 20 KW.
  • Εγκατάσταση δικτύου εξαερισμού με ανάκτηση ενέργειας.
  • Εγκατάσταση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης.
  • Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συνημίτονου για την μείωση της άεργου ισχύος.