Πιστοποίηση της Εταιρείας VERTECO κατά ISO 9001:2008