Ενεργειακή Αποδοτικότητα στο Δήμο ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Μονάδα Υποκατάστασης Βουπρενορφίνης (ΟΚΑΝΑ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
6 Ιουνίου 2017
Κεντρικό σύστημα κλιματισμού στην μονάδα Ανοικτής φροντίδας Ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων
15 Οκτωβρίου 2015
Θέση
Κρινήδες Καβάλας
Ημερομηνία
Έναρξη εργασιών : Σεπτέμβριος 2015
Ολοκλήρωση εργασιών : Δεκέμβριος 2015
  • Προμήθεια και εγκατάσταση 2 αντλιών θερμότητας LG Therma V High Temperature στον Παιδικό σταθμό Κρινήδων.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού LG με 2 εσωτερικά μηχανήματα HydroKit για την παραγωγή ζεστού και ψυχρού νερού στο Δημαρχείο Κρινήδων.
  • Συνολική εγκατεστημένη ισχύ 96KW.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση 28 εσωτερικών μονάδων FCU.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος BMS στο Δημαρχείο Κρινήδων.
  • Συγκρότηση μηχανοστασίου με αυτοματισμούς λειτουργίας και σύστημα αντιστάθμισης.
  • Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις σε όλo τoν εξοπλισμό.