Ενεργειακή Αποδοτικότητα στο Δήμο Φιλίππων

Ενεργειακή ανασυγκρότηση κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας
29 Ιανουαρίου 2016
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ελευθερούπολης
27 Ιανουαρίου 2016
Θέση
Κρηνίδες - Αμυγδαλεώνας
Ημερομηνία
Νοέμβριος 2013

Σύνταξη Η/Μ Μελετών και Ενεργειακής Μελέτης για την δημοπράτηση του έργου.
Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης.
Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας 59 %.
Ενεργειακή αναβάθμιση:

  • Δημαρχείου από κατηγορία Ε σε Β.
  • Παιδικού Σταθμού από κατηγορία Δ σε Β.
  • Γυμναστηρίου από κατηγορία Δ σε Β.

Προτεινόμενες παρεμβάσεις:

  • Αναβάθμιση κελύφους κτιρίου.
  • Αντικατάσταση υφιστάμενων υαλοπινάκων με νέους, ενεργειακά αποδοτικότερους.
  • Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα αποδοτικότερα.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης - ψύξης με την εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας.
  • Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με τερματικές μονάδες νερού (fan coil).
  • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού για την επιπρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας.
foto2 krinides amygdaleonas