Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ελευθερούπολης

Ενεργειακή Αποδοτικότητα στο Δήμο Φιλίππων
27 Ιανουαρίου 2016
Βρεφονηπιακός Σταθμός Λυσίμαχου Καβάλας
27 Ιανουαρίου 2016
Θέση
Ελευθερούπολη
Ημερομηνία
Ιούλιος 2012

Προετοιμασία και υποστήριξη υποβολής φακέλου πρότασης στο πρόγραμμα “Περιβάλλον και αειοφόρος ανάπτυξη».
Ενεργειακή αναβάθμιση από την κατηγορία Δ σε Β+ - Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας 59 %.
Η πρόταση περιελάμβανε τα εξής:

  • Αναβάθμιση κελύφους κτιρίου.
  • Αντικατάσταση υφιστάμενων υαλοπινάκων με νέους, ενεργειακά αποδοτικότερους.
  • Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα αποδοτικότερα.
  • Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης φωτισμού, για ελεγχόμενη έναυση - σβέση με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του χώρου και το ωράριο λειτουργίας.
  • Εγκατάσταση αερόψυκτης αντλίας θερμότητας ισχύος 132 KW και τερματικών μονάδων για ψύξη-θέρμανση χώρων.
  • Εγκατάσταση δικτύου εξαερισμού με ανάκτηση ενέργειας.
  • Βελτίωση συντελεστή ισχύος με διόρθωση συνημίτονου.
  • Παρεμβάσεις για την σκίαση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και την μείωση της θερμοκρασίας εδάφους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με την χρήση ψυχρών υλικών.