Βρεφονηπιακός Σταθμός Λυσίμαχου Καβάλας

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ελευθερούπολης
27 Ιανουαρίου 2016
Ανακαίνιση, Επισκεύη και Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο και Ανέργεση του 26ου Νηπιαγωγείου Καβάλας
27 Ιανουαρίου 2016
Θέση
Καβάλα
Ημερομηνία
Ιανουάριος 2012
  • Σύνταξη Η/Μ Μελετών και Ενεργειακής Μελέτης για την δημοπράτηση του έργου.
  • Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης.
λυσιμαχου-2