Ανακαίνιση, Επισκεύη και Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο και Ανέργεση του 26ου Νηπιαγωγείου Καβάλας

Βρεφονηπιακός Σταθμός Λυσίμαχου Καβάλας
27 Ιανουαρίου 2016
Βιοκλιματική και Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου
27 Ιανουαρίου 2016
Θέση
Καβάλα
Ημερομηνία
Δεκέμβριος 2012

Σύνταξη Η/Μ Μελετών και Ενεργειακής Μελέτης για την δημοπράτηση του έργου.
Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης.
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού στην κατηγορία Β και Νηπιαγωγείου στην Β+.
Προτεινόμενες παρεμβάσεις:

  • Παρεμβάσεις στο κέλυφος όλων των κτιρίων.
  • Εγκατάσταση αερόψυκτων αντλιών θερμότητας συνολικής ισχύος 188 KW.
  • Διαχωρισμός κτιρίου σε δύο ζώνες με νότιο και βόρειο προσανατολισμό για καλύτερη θερμική διαχείριση.
  • Εγκατάσταση φωτιστικών χαμηλής κατανάλωσης.
  • Εξισορρόπηση δικτύων θέρμανσης με την χρήση ρυθμιστικών βανών.
21