Αξιοποίηση του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού Δ. Νέστου

Βιοκλιματική και Ενεργειακή Αναβάθμιση του 6ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Καβάλας
8 Ιουνίου 2017
Βιοκλιματική και Ενεργειακή αναβάθμιση της τοπικής κοινότητας Παλαιάς Καβάλας του Δήμου Καβάλας
29 Ιανουαρίου 2016
Θέση
Ερατεινό Δήμου Νέστου
Ημερομηνία
Δεκέμβριος 2011
Τεχνοοικονομική μελέτη για την διερεύνηση των δυνατοτήτων βιώσιμης κατασκευής και λειτουργίας συστήματος τηλεθέρμανσης στο Δ.Δ. Ερατεινού του Δήμου Νέστου, με σκοπό την κάλυψη των θερμικών αναγκών του αγροτικού τομέα.
Το αντικείμενο της μελέτης:

  • Ο προσδιορισμός των κρίσιμων μεγεθών για την κατασκευή και τη βιώσιμη λειτουργία του έργου.
  • Η διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας του νέου προϊόντος στην υφιστάμενη αγορά θέρμανσης της περιοχής.
  • Η διερεύνηση της αποδοτικότητας της επένδυσης με χρηματοοικονομικά και οικονομικά κριτήρια.
  • Ο έλεγχος της αξιοπιστίας της αποδοτικότητας της επένδυσης όταν μεταβάλλονται τα κρίσιμα για τη λειτουργία της μεγέθη.
  • Ο εντοπισμός των πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου και μέθοδοι αντιμετώπισής τους.
foto 1 erateinou nestou