Βιοκλιματική και Ενεργειακή αναβάθμιση της τοπικής κοινότητας Παλαιάς Καβάλας του Δήμου Καβάλας

Αξιοποίηση του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού Δ. Νέστου
29 Ιανουαρίου 2016
Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Αμμόγλωσσα Κεραμωτής
29 Ιανουαρίου 2016
Θέση
Παλαιά Καβάλα
Ημερομηνία
Σεπτέμβριος 2012
Προετοιμασία και υποστήριξη υποβολής φακέλου πρότασης στο πρόγραμμα "Πράσινες Αγροτικές & Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης".
Η πρόταση περιελάμβανε:

  • Αναβάθμιση κελύφους κτιρίων.
  • Ανάπλαση υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση εξοπλισμού κτιρίων.
  • Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ονομαστικής ισχύος 120 KW.
  • Αντικατάσταση οχημάτων δημοτικού στόλου με ηλεκτροκίνητα οχήματα.
  • Αναβάθμιση Δημόσιου Φωτισμού.
  • Δημιουργία συστήματος διαχείρισης αστικών αποβλήτων.
  • Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
banner palaia kavala